Společnost KRYO s.r.o. nabízí dlouhodobé skladování biologických vzorků při teplotě -196°C v podmínkách vyhovujícím správné výrobní praxi včetně možnosti přístupu jednotlivých uživatelů k monitorovaným hodnotám uložených vzorků přes internet.

Skladování jednotlivých vzorků Skladované vzorky mohou být v kryozkumavkách 0,5 až 5 ml, kapilárách 0,25 až 0,5ml, kryovacích nebo jiných kryogenních obalech a mohou být umístěny v kapalné fázi LIN nebo v parách LIN. Vzorky jsou zařazovány do těchto kategorií:

neinfekční vzorky humánního původu
neinfekční vzorky veterinární
vzorky rostlinného původu
vzorky mikrobiologické
vzorky organických sloučenin
vzorky anorganických sloučenin

Každá kategorie je skladována separátně.

Pronájem skladovacích kontejnerů Zákazník si může pronajmout celou kapacitu jednotlivých skladovacích kontejnerů. Obsah skladovacích kontejnerů je od 30 l do 1350 l, přepočteno na kryozkumavky 2 ml je odpovídající maximální kapacita od 150 až 79300 kryozkumavek, přepočteno na kryovaky 4R9955 je od 150 do 1050 vaků.

Přehled skladovacích kontejnerů
Typ skladovacího
kontejneru
Objem LINKapacita
kryozkumavek 2 ml
Kapacita kryovaků
4R9955
34XTB34150 
35VHCB35750 
LS48001354800 
LS60001656000 
BK60060010000400
10K16510400150
24K36524050325
38K59038350450
LABS 20K40719500290
LABS 40K60641600590
LABS 80K1350793001050

Specifikace skladovacích kontejnerů na www.lineq.cz

Monitorování skladovaného materiálu a jeho logistika U všech skladovacích kontejnerů jsou nepřetržitě monitorovány a ukládány tyto hodnoty:
teplota, hladina LIN, otevření/zavření kontejneru a dopouštění LIN.
Jednotliví zákazníci mají k těmto hodnotám pronajatého kontejneru nebo kontejneru, kde mají uloženy vzorky, přístup přes internet. V prostoru kryoskladu se monitorouje teplota, vlhkost a obsah kyslíku. Kryosklad je zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob.
Ukládání a vyskladňování vzorků je monitorováno (vzorek, číslo kontejneru, číslo stojanu, číslo pozice ve stojanu a číslo pozice v kryoboxu. O uložení je veden duplicitní elektronický a písemný záznam.

Programovatelné zamražení vzorků Společnost Kryo s.r.o. přejímá vzorky ke skladování buď ve stavu již podchlazeném na teplotu LIN, nebo při jiné teplotě a pak může vzorky zamrazit dle zákazníkem přiloženého schématu na programovatelném zamrazovači.

Doprava vzorků Společnost Kryo s.r.o. přejímá vzorky na místě kryoskladu nebo může zajistit jejich bezpečnou přepravu v prostředí par LIN v dohodnutých termínech.